Nyheder

Nyt ambassadørkorps på vej -  Grænselandsambassadører efterlyses.

Nyt ambassadørkorps på vej - Grænselandsambassadører efterlyses

Grænseforeningen og SSF er indgået et nyt samarbejde, der munder ud i et korps af voksne grænselandsambassadører. De efterlyses nu. 
Ideen er, at uddanne voksne ambassadører, så de i løbet af efteråret 2024 er klar til at tage ud til arrangementer eller til at tage imod besøgsgrupper, så de gennem deres personlige fortællinger giver et indblik i og forståelse for det dansk-tyske grænselands mangfoldighed og spændende historie.

Baggrund
Der findes rigtig mange spændende fortællinger om livet i det dansk-tyske grænseland. Den store fortælling om områdets historie er ikke svær at få øje på. Der er et utal af bøger og foredragstilbud. Den lille fortælling møder man til gengæld ikke så ofte. På trods af, at der er mange forskellige fortællinger. Her handler det om den enkelte familie og den enkelte person. Når man dykker ned i de mange små fortællinger, dukker der nuancer og variationer op, der viser grænselandets mangfoldighed og giver historien flere og nye perspektiver.
De mange spændende fortællinger som mennesker, der lever i grænselandet, har med i deres bagage, vil projekt Grænselandsambassadører gerne sætte fokus på. Det gælder både fortællinger fra mindretals- og flertalsbefolkningen. Det handler ikke kun om ”hvem er jeg”, men også om ”hvad er jeg?”.
Projektet tager udgangspunkt i de erfaringer, der er gjort gennem Grænseforeningens andre ambassadørprojekter og gennem forskellige arrangementer i grænselandet, der har haft fortællingen som omdrejningspunkt, fx Det Grå Guld.
Formålet er således at give grænselandsbeboere mulighed for at fortælle deres personlige historier, og at give et indblik i og forståelse for det dansk-tyske grænseland - gennem den personlige fortælling. 

Deltagere efterlyses
Målsætningen er at finde 10 voksne personer fra hver side af grænsen, så korpset i alt består af omkring 20 personer. Der er ikke noget honorar forbundet med deltagelsen, men alle udgifter, herunder kørsel, bliver dækket. Når korpset er sammensat, bliver der holdt et kursus på Jaruplund Højskole. Her er der fokus på, hvordan den gode historie fortælles (storytelling). Det vil sige, at deltagerne klædes på og de bliver hjulpet i gang med at lave deres personlige fortælling.
Det vil sige, at grænselandsambassadørerne bliver del af et nærværende fællesskab, de får hjælp til vidensformidling, de tager imod gæster og de kommer rundt i Danmark.
Ønsker man at være med som grænselandsambassadør, bedes man tage kontakt til Jens Overgaard fra Grænseforeningen Aabenraa (jensovergaard49@gmail.com). 

Projektsamarbejdspartnere
Grænseforeningens sekretariat er tovholder på projektet. Desuden er Grænseforeningens lokalforening i Aabenraa og Sydslesvigsk Forening samarbejdspartner på projektet.