Nyheder

Nytårshilsen fra det danske mindretal.

Nytårshilsen fra det danske mindretal

Det danske mindretal udsender hvert år en nytårshilsen. Den sendes altid på DR P4 den 31. december.

Nytårshilsenen 2023 er indtalt af SSF-formand Gitte Hougaard-Werner. Læs den her:

»Kære Danmark, kære landsmænd

Som formand for Sydslesvigsk Forening glæder det mig at kunne overbringe en nytårshilsen fra det danske mindretal i Sydslesvig.

Lige om lidt springer vi igen forventningsfuld ind i et nyt år, og der er meget at se frem til. For os gælder det for eksempel, når der i sommeren 2024 spilles Europeada i det dansk-tyske grænseland. Et arrangement, det danske mindretal og grænselandets tre andre nationale mindretal - friserne, Sinti og Roma og det tyske mindretal er gået sammen om at gennemføre.

Europeada er mindretallenes europamesterskab i fodbold. Den spilles på begge sider af grænsen, nogenlunde samtidig med, at UEFAs fodbold-EM spilles i Tyskland.

Det særlige ved Europeada er, at deltagerne er hold fra de mange nationale og etniske mindretal i Europa. Det betyder, at der er tale om et helt unikt arrangement. Alene det, at fire mindretal sammen med flertalsbefolkningerne i to lande hjælper hinanden for at få den store begivenhed til at lykkes, er usædvanligt. Turneringen skal derfor ikke kun bruges til at se, hvem der er bedst til at spille fodbold - det handler også om kultur, identitet og sprog. Samtidig vil vi gribe den chance, der ligger i den opmærksomhed, der er forbundet med arrangementet, til at sætte mindretalspolitiske spørgsmål på dagsordenen. 

Således er det glædeligt, at Robert Habeck, Tysklands vicekansler og økonomiminister, og Stefanie Loose, Danmarks nye økonomiminister, er blevet protektorer for turneringen. De to er højtstående politiske profiler fra flertalsbefolkningerne, men de er godt klar over, hvad gode mindretalsforhold betyder for et demokrati. 

Det har man ikke altid været klar over i det dansk-tyske grænseland og man må aldrig glemme, at mindretallene er vokset ud af krig og splittelse.

Vi fra det danske mindretal er fortsat det levende minde om mørke tider i Danmarks historie. For selv om det er mere end 100 år siden, så er vores forfædre dem, der tabte både krig og den efterfølgende folkeafstemning. Vi kom ikke hjem - vi forblev i vores hjemstavn, hvor vi skulle forholde os til en grænse, som vi på det tidspunkt ikke ønskede.

Vi holdt fast i vores sprog, vores identitet og kultur. Det har vi gjort i alle årene, men i dag gør vi det ikke længere ud fra et modsætningsforhold til det tyske - for i grænselandet har mindretallene samt flertalsbefolkningerne fået øjnene op for, at kulturel og sproglig mangfoldighed gavner os alle.

Men den erkendelse er stadig ikke nået ud til alle i Europa. Vi oplever lige nu flere steder, hvor grusomt det kan gå, når grænser forandres ved magt.

Det berører os stadig dybt, at angrebskrigen i Ukraine fortsætter. Den blev startet under påskud af at ville komme mindretal til undsætning.

Ikke mindst derfor tager Sydslesvigsk Forening skarpt afstand fra Ruslands invasion af Ukraine. Angrebskrigen er en krigsforbrydelse, vi ikke har set magen til siden Anden Verdenskrig og vi støtter Ukraines kamp for frihed og suverænitet.

Når krigen er ovre, vil SSF i samarbejde med de øvrige mindretal i vores grænseregion stå til rådighed for at formidle vores erfaringer og introducere Bonn-København erklæringerne, der bygger på frihed, selvbestemmelsesret, anerkendelse og ligestilling. Erklæringerne og erfaringerne kan aldrig overtages en til en, men andre kan lade sig inspirere til at finde egne bæredygtige løsninger.

Mindretalspolitik kan på den måde bane vejen for fredspolitik!

Som altid giver årsskiftet også anledning til at se tilbage på året, der gik. Her kan vi i Sydslesvig med god samvittighed sige, at 2023 alt i alt har været et godt år for det danske mindretal og danskheden syd for grænsen.

Men selv om der atter er liv i vore forsamlingshuse, og kulturtilbuddene fra Danmark fylder i det sydslesvigske landskab, så er det brede folkelige arbejde endnu ikke helt på niveau med før pandemien. Derfor skal vi se på, om vi kan gøre mere for at genoplive glæden ved fællesskabet. For uden det brede folkelige arbejde i Sydslesvig og den kulturelle trafik nordfra – fra moderlandet - ville det danske mindretal være ilde stedt og risikere en sprog- og sindelagsforkalkning på sigt. I mindretallet har vi på den baggrund i 2023 sat fokus på frivillighed og på det kulturelle arbejde. Det fortsætter vi med i 2024 - blandet andet i samarbejde med DGI Sønderjylland, for udfordringer med henblik på samfundsmæssige forandringer, rammer ikke kun os i mindretallet. Vi kan altså med fordel lære af hinanden, når det handler om at takle udfordringer.

Her er vores tætte bånd til Danmark af afgørende betydning for os. Vi ønsker at holde fast i dem, og vi vil - som naturlig del af det danske historiske og kulturelle univers - dyrke forbindelsen til vores landsmænd nord for grænsen.

Med disse ord ønsker det danske mindretal alle et rigtig godt nytår 2024.«