Nyheder

Orienterede om IF Tønning.
SdUs formand Kay von Eitzen orienterede medlemmerne af Det Sydslesvigske Samråd om forløbet med IF Tønning. (Foto: SSF)

Orienterede om IF Tønning

Kay von Eitzen, formand for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU), benyttede mødet i Det Sydslesvigske Samråd mandag aften til at orientere om forløbet omkring foreningen IF Tønning.

Foreningen, der hører ind under SdUs paraply, bliver sanktioneret, fordi der ifølge SdU-formanden ikke har været nogen dansk gejst at få øje på i klubben.

Kay von Eitzen fastslog i den ombæring, at beslutningen om at sanktionere klubben har været meget tung at tage, men SdU har en klar formålsparagraf, som styrelsen skal forholde sig til. Samtidig orienterede han om, at SdUs sprogpakke har været et emne i lang tid, den er blevet drøftet i offentligheden og med foreningerne under SdU. Pakken indeholder forventninger, men også værktøjer, så foreningerne får en hjælpende hånd, skulle der være sproglige udfordringer. Men Kay von Eitzen understregede, at beslutningen ikke handler om enkeltpersoners sprogkundskaber. Det handler blandt andet om, at når en forening under SdU selv betegner sig som en tysk forening - hvilket IF Tønning har gjort - så skal SdUs styrelse handle.

Under mødet i Samrådet mandag aften tilkendegav Sybilla Nitsch, SSW-næstforkvinde, at hun havde problemer med, når der nu skal statueres et eksempel på vestkysten, hvor mindretallet i forvejen er udfordret. SSW-landssekretær Martin Lorenzen mindede om, at det danske mindretal er et sindelagsmindretal og at der findes engagerede medlemmer, der yder en indsats for det danske uden at magte sproget.

Kay von Eitzen gentog, at det hverken handler om enkeltpersoners sprogkundskaber eller om at statuere et eksempel på baggrund af geografi. Samtidig kunne han røbe, at SdUs beslutning om at sanktionere åbenbart har sat nogle ting i gang i IF Tønning. Både med henblik på ståstedet og med henblik på samarbejdet blandt organisationerne.

- Det synes jeg er meget positivt. Vi har ikke ekskluderet nogen, døren har hele tiden været på klem. Vi har aldrig ønsket, at IF Tønning bliver tysk, som avisen skrev. Vi ønsker, at medlemmerne i klubben træffer en beslutning. Vil de være en dansk eller en tysk klub, lød det fra SdU-formanden.