Nyheder

Positiv udvikling: SSFs medlemstal er steget igen.
(Foto: Tim Riediger, SSF)

Positiv udvikling: SSFs medlemstal er steget igen

Antallet af medlemmer i SSF er steget igen. Det fremgår af SSFs Blå Beretning, som blev offentliggjort og udsendt i forbindelse med Landsmødet i november. Af den fremgår det, at medlemstallet for 2022 lå på 16.598, hvilket er en stigning sammenlignet med medlemstallet fra 2021, hvor der var 16.340 SSF-medlemmer. Men der kan næppe være tale om et enestående udsving, for den positive udvikling har stået på i et stykke tid nu. Således var medlemstallet i 2020 og 2019 på 16.181 henholdsvis 16.050. Det vil sige, at medlemstallene har været stigende i en årrække. Og nogen vil mene, det er overraskende, men det er især de yngre, der har fået øjnene op for SSF. Det fremgår nemlig ligeledes af statistikken, at stigningen primært er kommet i aldersgrupperne 0-19, 20-29 og 30-39 år.
- Vi er meget glade for denne udvikling. Særligt i en tid, hvor mange klager over forandringer i det frivillige engagement, og hvor vi er meget optaget af at diskutere identitet og bekendelsen til det danske, er det positivt, at mindretallets kulturelle hovedorganisation vokser. Man kunne jo tolke, at vores arbejde og vores syn på formålet med danske organisationer i Sydslesvig, ikke er helt ved siden af, lyder det fra SSF-formand Gitte Hougaard-Werner.
 

Forventninger til 2023-tal
Tallene for 2023 foreligger endnu ikke, og der var indenfor SSF en vis forventning om, at 2023-tallene kommer til at pege nedad. Det skyldes, at SSF forleden startede en kampagne for at indkræve udestående medlemsbidrag. I den forbindelse blev omkring 1250 medlemmer kontaktet per post eller mail. De fik en opfordring til at betale, og samtidig blev der meldt ud, at alle ikke-betalende medlemmer bliver slettet fra kartoteket per 1. januar.
Desuden tog SSF skridtet, at medlemsbidrag syd for grænsen fremover udelukket kan betales med betalingsservice (SEPA-Lastschrift).
Det vil sige, at der blev foretaget flere forandringer, og det var usikkert, hvordan medlemmerne ville reagere. Men usikkerheden ser ud til at være ubegrundet. Stort set alle reagerede på påmindelsen og de betalte.
Kun nogle enkelte meldte sig ud, hvilket til dels også skyldes omstillingen til betalingsservice.
- Til gengæld ser vi, at der er kommet mange tilmeldinger ind i 2023. De konkrete tal er ikke klar endnu, men vi regner ikke med, at omstillingerne har ført til en større tilbagegang, udtaler Tina Bendixen fra SSFs centralkartotek.
 

Plads til forbedring
Den positive udvikling er ifølge SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen motivation for at fortsætte det gode arbejde, men han minder samtidig om, at udviklingen ikke må blive til en sovepude.
- Vi skal blive ved med at se på, hvor vi kan forbedre tingene. Derfor fortsætter vi med at holde fokus på frivilligheden, der er så vigtig for vores fællesskab. På samme måde er det positivt, at vores Teater- og Koncertudvalg har taget emnet om dårligt billetsalg op. Den udfordring er jo ikke ny for os i mindretallet, men det nytter bare ikke at ville tie den slags ihjel. Vi skal italesætte udfordringerne, for så kan vi finde løsninger på dem, fastslår Jens A. Christiansen.
SSFs Teater- og Koncertudvalg meldte forleden ud, at ville se nærmere på, hvordan billetsalget kan øges henholdsvis om det kulturelle tilbud skal tilpasses. Det skete efter at nogle forestillinger i efteråret måtte aflyses på grund af dårligt billetsalg.