Nyheder

SSF opfordrer Dansk Skoleforening til at droppe mulige skolelukninger.
SSF opfordrer Dansk Skoleforening til at droppe mulige skolelukninger.

SSF opfordrer Dansk Skoleforening til at droppe mulige skolelukninger

Det danske mindretals kulturelle hovedorganisation, SSF, har opfordret Dansk Skoleforening for Sydslesvig til at genoverveje planer om at lukke fire danske skoler syd for grænsen. De delegerede på SSFs landsmøde i dag (lørdag, 10. november) i Husum (Tyskland) har med stort flertal bedt Skoleforeningens repræsentantskab om at finde alternativer til en lukning af skolerne.

”Skolelukninger er i mindretallet altid mere, end de vil være for et normalt flertalssamfund. Lukker skolen, så mister mindretallet sit fundament på stedet. Skolerne lægger ikke kun rum til dansk pædagogisk arbejde, men fungerer i lige så høj grad som kultur-, forsamlings- og idrætshuse. De danner rammen for et levende fællesskab med dansk sprog og kultur og sikrer, at nye medlemmer kommer til og engagerer sig i vort danske foreningsliv. Derfor har skolelukninger det med at udløse en dominoeffekt, der har en meget negativ virkning på distriktsarbejdet og den overordnede lokale infrastruktur i det hele taget,” sagde SSF-formand Jon Hardon Hansen som begrundelse for det usædvanlige skridt.

Hardon Hansen henviste til tidligere erfaringer med skolelukninger i landsbyerne Gulde og Follervig, der i løbet af nogle år har ført til, at mindretallets basisarbejde på stedet er uddød. Han opfordrede Skoleforeningen til at ”vægte hensynet til mindretallet som helhed højere og finde andre løsninger for de pædagogiske og økonomiske udfordringer med de små skoler, der ikke indebærer, at mindretallet opgiver hele områder på landkortet”.

SSFs landsmøde-delegerede kunne følge SSFs ledelse i denne vurdering og et stort flertal stemte for resolutionen, som har følgende ordlyd: 

”Sydslesvigsk Forening er dybt bekymret på grund af de af Dansk Skoleforening for Sydslesvig varslede lukninger af danske institutioner. 
For Sydslesvigsk Forening er lukningen af danske institutioner i landdistrikter ikke acceptable. De fører efter al erfaring til, at mindretallets lokale folkelige arbejde i området dør ud.

Mindretallet som helhed må i fællesskab stræbe efter at opretholde det folkelige arbejde og liv dér, hvor der er grundlag for det. 
Sydslesvigsk Forening opfordrer derfor Skoleforeningen til at finde alternativer til lukninger, som sikrer foreningens økonomiske grundlag på skoleområdet og den pædagogiske kvalitet i de berørte institutioner.”