Nyheder

SSF siger tak.
SSF siger tak.
SSF siger tak.
SSF siger tak.
SSF siger tak.
SSF siger tak.
SSF siger tak.
SSF siger tak.
SSF siger tak.
SSF siger tak.

SSF siger tak

Hvor var det dejligt at møde så mange mennesker til Årsmøderne 2023

Tak til gæsterne, medlemmerne, deltagerne, ildsjælene, medarbejderne, kunstnerne, orkestrene, oplægsholderne, debattørerne, dem i pølsevognene, i isboderne, vejrguderne og alle andre, der var med til at gøre Årsmøderne til mindretallets store festweekend.

Baggrund:

De danske årsmøder i Sydslesvig blev holdt i weekenden 9. til 11. juni 2023.

Med mottoet “Frivillig - fordi jeg ikke kan lade være!” blev der ved årsmøderne stillet skarp på det frivillige engagement, der på mange måder danner grundlaget for fællesskabet. Talrige gæster, heriblandt Danmarks kulturminister Jakob Engel-Schmidt, Folketingets formand Søren Gade, og Benny Engelbrecht, fhv. minister og Sydslesvigudvalgets formand, kom ind på emnet.

Ved den officielle del af Årsmøderne var der omkring 15.000 deltagere. Dertil kom arrangementer med tilknytning til Årsmøderne, som for eksempel Gården Festivalen, der holdes årsmødelørdag på den danske spejdergård Tydal.

Siden 1921 – året efter folkeafstemningen og grænsedragningen 1920 – holdes Årsmøderne i Sydslesvig. De har til formål at styrker fællesskabet internt og at vise omverdenen, at der findes et aktivt dansk mindretal i landsdelen. Desuden vises på Årsmøderne samhørigheden med Danmark.

Årsmøderne holdes traditionelt som mindre friluftsmøder ved de danske skoler eller forsamlingshuse rundt om i Sydslesvig. Der er dog også aftenmøder, debatmøder samt de store friluftsmøder som i Egernførde og Ladelund samt søndagsmøderne Flensborg, Slesvig og Tønning.

I programmerne medvirker - udover talere fra Danmark, Norden og Sydslesvig - mennesker i alle aldre fra de danske organisationer, foreninger og institutioner i Sydslesvig. Desuden er der et stort antal af orkestre og andre kulturelle indslag fra Danmark.

Årsmøderne finder i 2023 sted for 98. gang. Siden de første årsmøder blev holdt, måtte der aflyses fire gange.