Nyheder

SSFs Hovedstyrelse godkendte regnskabet.

SSFs Hovedstyrelse godkendte regnskabet

Tirsdag aften holdt SSFs Hovedstyrelse møde på Husumhus. På dagsordenen stod blandt andet godkendelsen af det reviderede regnskab 2022 samt budgetterne for 2023 og 2024. SSF-Generalsekretær Jens A. Christiansen gennemgik regnskabet, og gjorde derved rede for SSFs underskud på omkring 700.000 euro. Det skyldes primært afskrivning af Danevirke Museum, henholdsvis den bygning, der er blevet revet ned.
Søren Kring, revisor fra Sønderjyllands Revision, fastslog efterfølgende, at SSF har et sundt regnskab, der ikke rejser nogle røde flag.
Hovedstyrelsens medlemmer godkendte regnskabet enstemmigt.
Et kritisk punkt, som blev diskuteret, er dog, at for mange medlemmer ikke har betalt medlemskontingent. Emnet blev allerede påtalt på generalforsamlinger rundt omkring, og SSFs Forretningsudvalg meddelte tirsdag aften, at der nu arbejdes på løsningsforslag, som så tages op i Hovedstyrelsen. Det bliver formentlig på mødet efter sommerferien.

Beretninger
På mødet aflagde SSF-formand Gitte Hougaard-Werner sin beretning. I den kom hun blandt andet ind på Hovedstyrelsens tur til Kongernes Jelling forleden. En tur, der mødte stor begejstring.
Elsbeth Ketelsen og Tanja Bethge, amtsformand i Sydtønder Amt henholdsvis i Gottorp Amt, roste muligheden for at møde hinanden på en anden måde. Både i workshops, hvor man kunne høre om, hvordan andre amter og distrikter arbejder, men også i bussen, hvor man bare kunne snakke og hygge sammen.
Foruden formandens beretning, aflagde SSFs udvalg beretninger. Blandt dem Matthias Runge, formand for kulturudvalget. Han kom ind på Årsmøderne og Gården Festivalen, som igen holdes på Tydal årsmødelørdag.
Tim Frogier de Ponlevoy fra SSFs Årsmødeudvalg slog i sin beretning et slag for et arrangement op til selve årsmødeweekenden. Den 24. maj holder Sebastian Dorset et foredrag om frivillighed. I det kommer foredragsholderen og stand-up-komikeren ind på sine oplevelser og sit synspunkt på frivilligheden fra en dansk vinkel - selvfølgelig med et glimt i øjet. Foredraget holdes på Flensborghus.

Europeada
Ved seneste møde i Hovedstyrelsen lovede SSF-formand Gitte Hougaard-Werner, at de delegerede snart skulle møde projektleder Ruwen Möller. Det løfte holdt hun. Projektlederen var taget med til Husum, hvor han både præsenterede sig selv og projektet. Ruwen fortalte blandt andet, at tilmeldingstallet er steget yderligere. Lige nu er der over 30 tilmeldte hold, og det ser ud til, at der bliver mere end ti kvindehold. Et stort skridt, indtil nu har der aldrig været mere end fire kvindehold med til Europeada.
Den 28. juni holder Europeada et informationsmøde på Flensborghus. Det starter klokken 18:30, og alle med interesse for arrangementet er inviteret.