Nyheder

Sydslesvigsk Museumsforenings sidste generalforsamling.

Sydslesvigsk Museumsforenings sidste generalforsamling

Sydslesvigsk Museumsforening har holdt sin sidste generalforsamling. 
Tirsdag d. 7. maj besluttede de fremmødte enstemmigt at nedlægge foreningen. 
Nedlæggelsen skete ikke uden beklagelse. Flere gav udtryk for, at de helst havde set foreningen gå videre. Men i og med, at der ikke kan findes kræfter til at føre foreningen videre, var der imidlertid tale om en nødvendig løsning. Foreningens formål - at fremme mindretallets egen formidling af sin historie og kunst – er stadig aktuel og varetages til daglig af Danevirke Museum og Mikkelberg.