Nyheder

Tak for et godt Løveløb 2023.
Tak for et godt Løveløb 2023.
Tak for et godt Løveløb 2023.
Tak for et godt Løveløb 2023.
Tak for et godt Løveløb 2023.
Tak for et godt Løveløb 2023.
Tak for et godt Løveløb 2023.
Tak for et godt Løveløb 2023.
Tak for et godt Løveløb 2023.
Tak for et godt Løveløb 2023.
Tak for et godt Løveløb 2023.

Tak for et godt Løveløb 2023

I weekenden holdt mindretallet anden udgave af Løveløbet. Fordelt på seks startsteder rundt om i Sydslesvig var der igen fokus på bevægelse, kultur, foreningsliv og fællesskab. Deltagerne kunne, som ved første udgave, vælge mellem tre ruter. Den korte på 3 kilometer, der også var velegnet til en hyggelig gåtur, og så to løberuter på 5 henholdsvis 10 kilometer. Startstederne var i Sporskifte, Bydelstorp, Drage, Langbjerg Skov, Slesvig og på Tydal. Foruden den sportslige del bød Løveløbet flere steder igen på et omfattende rammeprogram. Således blev der flere steder budt på morgenandagt og fælles opvarmningsprogram. På den måde blev de lokale organisationer og foreninger inddraget i arrangementet. I Flensborg var det for eksempel “Sport med Søren” - et DAN-tilbud - der stod for opvarmningen. Flere steder var der også kulturprogram, madtilbud og underholdning, hvilket mange glædeligt gjorde brug af.

Et fælles projekt
Løveløbet er arrangeret af SSF og SdU, der med løbet vil sætte fokus på bevægelse og fællesskab. De to hovedorganisationer i det danske mindretal arbejder begge meget med det frivillige engagement, og det var oplagt at gå sammen om arrangementet. For Løveløbet er, foruden at være en sportslig begivenhed, en dag, hvor man kan være sammen med ligesindede. Løbet er åbent for alle og der arbejdes tæt sammen med de øvrige organisationer.

Deltagerantal
Det officielle tal ligger på 425 deltagere fordelt på seks startsteder. Dertil kommer de besøgende, der kun var med for at nyde rammeprogrammet. Sammenlignet med 2022, da Løveløbet blev holdt den 1. maj, er tallet forholdsvis lavt. Dengang lå tallet på omkring 850 deltagere, hvilket dog var langt over forventningerne. Det skyldes formentligt, at Løveløbet 2022 var det første friluftsarrangement uden restriktioner. Derfor kan der heller ikke være tale om et skuffende deltagertal i år. Navnlig fordi stemningen overalt var fremragende og fordi Løveløbet igen levede op til formålet. Om der kan gøres mere for at få mindretallet i bevægelse, skal der selvfølgelig evalueres på. Men alt i alt var Løveløbet 2023 et vellykket og godt arrangement.