Europavalg 2019.

Europavalg 2019

Den 26. maj, samtidig med årsmødernes højdepunkt, finder valget til Europaparlamentet sted.

EU-Politik handler om mangt og meget i hverdagen, ofte noget med økonomi. Så man kan hurtigt glemme det, men Projektet EU har faktisk sørget for, at væbnede konflikter eller spil med musklerne mellem europæiske stater hører fortiden til. For bare 80 år siden var det alt andet end en selvfølge, og det ville være en fatal fejl, at tage det for givet for al fremtid.

Men ud over økonomi og fred, så handler dette europæiske samarbejde også i høj grad om at sikre borger- og menneskerettighederne. Det er ikke uden grund, at Unionen siden starten af 1990erne stiller krav om mindretalsbeskyttelse til de nye medlemslande.

Alligevel er den hellige grav (endnu) ikke vel forvaret. Der er den dag i dag stadig ingen kommissær eller generaldirektør i EU-apparatet, som har ansvaret for dette område. Og mens der (med "Københavnskriterierne" i hånden) blev kigget grundigt efter ved nye medlemslande, så er der stadig en række af de ”gamle” EU-lande, der ikke vedstår sig deres nationale mindretal, ja nogle er endda udsat for håndfast diskriminering.

Derfor kræver Europas mindretal at Unionen vedgår sit ansvar for at sikre et minimum af mindretalsbeskyttelse i dens medlemslande. Vi forventer af de kommende danske og tyske medlemmer af EU-parlamentet, at de gør en indsats for, at EU-kommissionen tager mindretalspolitikken til sig i den kommende valgperiode og selv også gør en indsats for, at Københavnskriterierne omsættes i alle EU-medlemslande.

Vi har sammen med Grænseforeningen sendt tre skarpe spørgsmål til de danske EU-kandidater, som er blevet formuleret af de europæiske mindretal indenfor deres fælles union FUEN. Deres svar finder du her forneden:

 

Svar fra Margrethe Auken (SF)

Svar fra Mette Bock (Liberal Alliance)

Svar fra Rasmus Nordqvist (Alternativet)

 

De samme spørgsmål er blevet stillet til de tyske EU-kandidater af de fire mindretal i Tyskland i fællesskab. De vil blive offentliggjort på www.minderheitensekretariat.de