Mellem dansk og tysk i grænselandet.

Mellem dansk og tysk i grænselandet

Efter at det dansk-tyske grænseland gennem mere end 100 år har været præget af modsætningsforhold, konflikt og til tider endda vold, er forholdet blevet betydelig bedre i de sidste to årtier. Ikke mindst mindretallene på begge sider af grænsen har som ”brobyggere” bidraget til, at Nord- og Sydslesvig i dag betragtes som én region med fælles økonomiske, sociale og kulturelle interesser. 

Der er opstået et tæt samarbejde mellem regeringer, regioner og kommuner henover grænsen. Og syd for grænsen er det også gået op for flertalsbefolkningen, at vi har en fælles dansk kulturarv, der virkelig er værd at skrive hjem om. (se sydslesvig.de/oplevelser/)

I dag arbejder tyskere i Tyskland, danskere i Danmark og grænselandets to mindretal sammen på at gøre regionen stærk økonomisk, socialt og kulturelt. Mindretallet har i høj grad profiteret af denne tilnærmelse. Det er gået fra at være en randgruppe i sine tyske omgivelser til at være en brobygger mellem de to samfund og flertalsbefolkningerne. Mindretallet er blandt andet en vigtig partner i den dansk-tyske Region Sønderjylland-Schleswig.

Det gode forhold, der præger grænselandet, har også haft indflydelse på mindretallets identitet, især i den yngre generation. Nu, hvor det ikke mere handler om dansk og tysk som fjender og modpoler er der plads til erkendelsen, at mindretallet også er præget af tysk hverdag, tysk historie og tysk kultur. Det har udviklet en egen regional dansk identitet. Især den yngre generation føler sig hyppigt knyttet til begge kulturer, selvom en hel del senere flytter til Danmark.