DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG.

DANSK SKOLEFORENING FOR SYDSLESVIG

De danske sydslesvigeres uddannelsesorganisation med 5.655 skolebørn, 1.861 børnehavebørn, efterskole og voksenundervisning. Skoleforeningen driver også Jaruplund Højskole.

www.skoleforeningen.org

SYDSLESVIGSK FORENING.

SYDSLESVIGSK FORENING

De danske sydslesvigeres folkelige og kulturelle hovedorganisation med 16.000 medlemmer og 23 tilsluttede foreninger med 12.000 medlemmer. SSF står for det folkelige arbejde i ca. 70 lokalforeninger (distrikter) og ligeså mange ældreklubber. SSF arrangerer et bredt dansk kulturtilbud, der bl.a. omfatter såvel klassisk som moderne musik og teater, dans, børneteater, foredrag, udstillinger og meget mere. SSF driver også Danevirke Museum, danske forsamlingshuse og ældreboliger.

www.syfo.de

SYDSLESVIGS DANSKE UNGDOMSFORENINGER.

SYDSLESVIGS DANSKE UNGDOMSFORENINGER

Paraplyorganisation for foreninger og organisationer med i alt ca. 12.000 medlemmer. SdU driver også 11 Børne- og Ungdomshuse, Kursuscentret Christianslyst, Aktivitetshuset i Flensborg, to haller, flere idrætsanlæg m. m.

www.sdu.de

SYDSLESVIGSK VÆLGERFORENING.

SYDSLESVIGSK VÆLGERFORENING

De danske sydslesvigeres og frisernes parti, repræsenteret i delstatsparlamentet i Kiel, i de sydslesvigske amter samt i mange kommunalbestyrelser.

www.ssw.de

DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG.

DANSK CENTRALBIBLIOTEK FOR SYDSLESVIG

Det danske mindretals biblioteksvæsen med fire biblioteker og to bogbusser, der  tilbyder udlån af alle slags medier. På bibliotekerne arrangeres også foredrag og andre aktiviteter. Ved Flensborg Bibliotek findes også Den Slesvigske Samling, en stor samling over 800 års historie i hertugdømmet Slesvig, samt Forskningsafdelingen, der både er dansk landsarkiv for Sydslesvig og forskningscentrum for landsdelen og mindretallet.

www.dcbib.dk

www.oplev-sydslesvig.dk 

DANSK SUNDHEDSTJENESTE.

DANSK SUNDHEDSTJENESTE

Sydslesvigernes social- og sundhedsorganisation med skolelæge, hjemmepleje og et alderdoms- og plejehjem samt rådgivning for alle aldre.

www.dksund.de

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG.

DANSK KIRKE I SYDSLESVIG

6.600 medlemmer i 35 menigheder nyder folkekirkelig betjening på 70 prædikesteder ved 1.400 gudstjenester med 23 præster og en provst.

www.kirken.de

FLENSBORG AVIS.

FLENSBORG AVIS

Det danske mindretals dagblad med hovedredaktion i Flensborg og lokalredaktioner i Slesvig og Husum. Flensborg Avis driver et eget trykkeri.

www.fla.de

NORDISK INFORMATIONSKONTOR.

NORDISK INFORMATIONSKONTOR

Nordisk Informationskontor arrangerer grænseoverskridende nordiske projekter af kulturel og samfundsmæssig karakter. Det arbejder i regi af Nordisk Ministerråd og Foreningen Norden.

www.nordisk-info.de

SLESVIGSK KREDITFORENING.

SLESVIGSK KREDITFORENING

Slesvigsk Kreditforening e.G. er et selvstændigt, medlemsbaseret og regionalt låneinstitut, tæt tilknyttet det danske mindretals kulturelle hovedorganisation (SSF). Foreningen yder lån til primært handel, håndværk og landbrug som også til private som f. eks. bilkøb eller boligbyggeri. Ifølge foreningens vedtægter kan enhver, der er medlem af det danske mindretal, ansøge om lån inden for foreningens forretningsområde.

https://kreditforening.de