Regional.

Regional

SSFs basisarbejde foregår i seks amter i Sydslesvig. Amtsstyrelserne og amtssekretariaterne organiserer SSFs kulturelle og sociale tilbud i regionen og servicerer de lokale SSF-distrikter.

Amterne er opdelt i 62 distrikter (”lokalforeninger”), der er SSFs og mindretallets folkelige kerne. De organiserer det danske liv i lokalsamfundene med et væld af forskellige arrangementer og tilbud.