Facebook

STEGNER MØDTES MED SSF

 

Stegner betegnede det som en kær pligt - især i disse tider - at styrke mindretalspolitikken i Slesvig-Holsten så meget som muligt og at bidrage til en styrkelse af samme alle de steder, hvor SPD og han har indflydelse. Han betegnede mindretalspolitikken som en læreproces, som det tager tid at kapere, og som et pejlemærke, som der ikke bør gå partipolitik i.

Stort set alle mindretalspolitiske afgørelser er truffet i enighed af den nuværende landsregering og landdagen, pointerede Stegner, der ikke lagde skjul på, at SSWs regeringsdeltagelse er en gevinst for hele landet, for mindretal og flertal. Ifølge Stegner bør mindretal generelt integreres men ikke asimileres. Og flertalsbefolkningen bør se mindretal som en gevinst og ikke som en trussel. De seneste delstatsvalg tyder dog på, at for mange ikke ser sådan på det. Selv om mindretalspolitikken opfattes forskelligt i Europa er der ifølge Stegner en almindelig forståelse for, at når freden trues, så kan mindretallene opfattes som brobyggere.

For Birte Pauls er det en tilbagevendende glæde at se, hvordan mindretallene i Slesvig-Holsten og Sønderjylland trækker i samme hammel og samarbejder. Mindretallenes Hus i Flensborg betegnede hun som en kommende perle for hele regionen, som hun - samstemmende med Stegner - vil have i baghovedet ved finanslovsforhandlingerne til efteråret. Stegner agter i den forbindelse også at inddrage sine kollegaer i forbundsdagen i Berlin, der i forvejen har pæn forståelse for mindretallene.

SSFs formand Jon Hardon Hansen roste landsregeringens gode mindretalspolitiske arbejde og udtrykte tilfredshed med, at man i det politiske rum mere end bemærker det danske mindretal; ikke mindst også fordi det entydigt og klart bidrager til en styrkelse af de demokratiske værdier i Europa.

SSFs generalsekretær Jens A. Christiansen fremhævede det vigtige i et velfungerende grænseoverskridende dansk-tysk samarbejde; selv om - og det gælder overalt i Europa - stater, folk og mindretal er forskellige.

Fra SSFs side blev det understreget, at en fortrinlig mindretalspolitisk allieret - her og andetsteds i Europa - er landsregeringens mindretalskommitterede Renate Schnack.

SSFs formand og generalsekretær udtrykte glæde og taknemmelighed over de beløb, man fra tysk side allerede havde støttet Mindretallenes Hus med, og at man regner med, at også Danmark vil yde sit til renovering af det gamle pakhus, så et færdigt Mindretallenes Hus står klar til indvielse den 14. marts 2020, på 100 års dagen for folkeafstemningen i 1920.

Foto: SPD-landdagsgruppens formand Ralf Stegner og SPDs mindretalspolitiske ordfører i landdagen Birte Pauls på mindretalspolitisk ekskursion til Flensborg - her hos SSF.