Facebook

ÅRSMØDEMOTTO 2017? KOM MED FORSLAG!

 

Forslagene bedes indsendt gerne nu (grundet den forestående sommerferie i Sydslesvig) men allersenest medio september.

Der er ikke udlovet nogen belønning, men mon ikke man fra udvalgets side kan finde ud af at spendere en middag et sted i byen med den heldige forslagsstiller?

HELÅRS-BRAND

Fra Samrådets fælles kommunikationsnetværk blev der fremført, at det vil være en god idé, om årsmødernes motto kunne anvendes ved forskellige udadvendte lejligheder et helt år igennem, ved kulturnatten på Christiansborg, ved messer og udstillinger osv. Det vil gavne markedsføringen af hele mindretallet som brand, hed det sig.

ÅRSMØDEDATOER

Datoerne for de næste årsmøder blev også bekendtgjort hhv. korrigeret:

9.-11.6.2017

1.-3.6.2018

24.-26.5.2019

26.-28.7.2020

Sidstnævnte finder sted så sent p.g.a. af markeringen af 100-året for den organiserede etablering af det danske mindretal.