Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Mindretalsrapporten, som den ottende i rækken siden slutningen af 80’erne, roser blandt andet den nuværende delstatsregerings reetablering af ligestillingen mellem de danske mindretalsskoler og de offentlige tyske skoler, som den foregående delstatsregerings skød i sænk. Ligestillingen omfatter blandt andet delstatens elevtilskud, herunder også de officielle investeringer indenfor hele skole- og uddannelsesområdet, kørselstilskud og forvaltningens egne udgifter til mindretallets elever og skolebørn. Samtidig er frisisk blevet anerkendt og indført som et officielt sprog i den offentlige forvaltning, ved retssystemet og ved domstolene, og endelig har delstats-regeringen i den snart forgangne periode sat trumf på sin mindretals-politik ved at implementere en aktiv sprogpolitik for samtlige mindretals- og regionalsprog i hele Slesvig-Holsten.

Langt hen ad vejen en meget tilfredsstillende påskønnelse, forståelse og politisk goodwill overfor mindretallenes særlige behov og individuelle nationale, kulturelle og sproglige tilhørsforhold i en region, der har alle forudsætninger for at brænde igennem som et helt unikt område af Nordeuropa, hvor såvel det danske som det frisiske og andre nationale mindretal kan leve i gensidig fred og fordragelighed med hinanden og med respekt og tolerance overfor det samlede fællesskab og hinandens individuelle sindelag. Trods den nuværende delstatsregerings mange gode tiltag på mindretallenes vegne er vi endnu ikke ved vejs ende!

Uanset udfaldet af det forestående valg i maj måned vil der fortsat være behov for politikernes bevågenhed og aktive indsats for at sikre, at mindretallene blandt andet kan holde sig orienteret og opdateret om de aktuelle nyheder på deres ’eget’ sprog.

Velvidende, at delstatsregeringen hverken har eller skal have mulighed for at bestemme over de redaktionelle dispositioner hos frie og uafhængige medier, ville det ikke desto mindre blive hilst velkommen fra SSF’s side om der blev sendt et klart signal til såvel de trykte som de æterbårne og digitale nyhedsmedier om også at bringe nyheder og udsendelser på mindretallenes sprog.

Mindretalsrapporten, som er godt 250 sider lang og som altså optræder på dagsordenen, når landdagen i Kiel samles i næste uge, kan downloades og læses i en digital udgave her: