Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Det er gået godt for landet, og partiet har omsat mange af sine mærkesager. Partiet har bevist, at et mindretalsparti også kan være med til at regere Slesvig-Holsten. Men partiet er slet ikke færdig med sit arbejde for at forbedre mindretallenes og flertalsbefolkningens vilkår. Derfor går SSW til valg med et omfattende valgprogram. SSW kræver blandt andet at skolefritidsordningerne i ferierne udbygges til gavn for forældrene, at børnehavebidragene reduceres, at bibliotekernes udlån fremover bliver gratis, at mindstelønnen forhøjes, at der bygges flere boliger og meget, meget mere.

Et særligt vigtigt krav er, at SSW støtter SSFs ønske om en forhøjelse af landets tilskud, som i over ti år har været uændret. Det er på tide, at også det kulturelle arbejde i det danske mindretal værdsættes mere, idet det har en positiv samfundsmæssige betydning for hele landet. SSF spiller ikke kun en hovedrolle i mindretallet, men er ligeledes en væsentlig medspiller og samfundspolitisk aktør i Slesvig-Holsten. Kun hvis SSW bliver stærkt repræsenteret i den nye Landdag, kan partiet omsætte sine mange valgkrav. Understøt derfor SSW.

Hver stemme kan være afgørende.

Derfor! Giv den 7. maj begge stemmer til SSW. Særlig vigtigt for SSW er anden-stemmen. Den er nemlig afgørende for, hvor mange landdagsmandater partiet får tildelt.