Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR: Nu sker det. Mød op!!

 

De traditionsrige danske årsmøder i Sydslesvig står endnu engang for døren, og som så mange gange før er der lagt op til tre hektiske dage med flagrende faner i rød-hvide farver, festtaler og folkefest, der samler de dansksindede sydslesvigere fra nær og fjern; på tværs af alder, uddannelse, baggrund og generationer for at hylde såvel deres danske sindelag som deres sproglige og kulturelle tilhørsforhold til Danmark.

 

Herfra går trafikken også i en lind strøm den anden vej. Som traditionen byder krydser en bred vifte af danske politikere og beslutningstagere over en bred kam også denne gang den dansk-tyske grænse for at tage del i årsmøderne. Og for at tage del i det danske mindretals samhørighed med Danmark.

 

Adskillige nuværende og forhenværende danske ministre har - igen i år - givet tilsagn om at tale ved de forskellige årsmødearrangementer rundt om i landsdelen. Deriblandt den tidligere formand for Grænseforeningen, Mette Bock (LA), som snarrådigt fik hevet Sydslesvig med over i sit ansvarsområde, da hun for godt et halvt års tid siden blev udnævnt som kultur- og kirkeminister. Som det fremgår af det komplette Årsmøde-program på side 3 og 4 i dagens KONTAKT, taler Mette Bock ved flere arrangementer i de kommende tre dage. Hun medvirker også ved det store debatmøde på Flensborghus lørdag formiddag.

 

Minister for udviklingssamarbejde Ulla Tørnæs samt økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll er også at finde på listen over de prominente talere ved Årsmøderne anno 2017.

 

Og det ligger tillige fast, at den fungerende ministerpræsident for Slesvig-Holsten, Torsten Albig (SPD) endnu engang får mikrofontid under det store friluftsmøde i Flensborg søndag eftermiddag.

 

Landdags-præsidenten Klaus Schlie fra Kiel har fået mulighed for - og givet tilsagn om - at tale i Egernførde. Det samme har Folketingets nuværende 1. næstformand, forhenværende minister Henrik Dam Kristensen. Og der vil også være mulighed for at høre talen fra den danske generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker Christensen,

 

Samtlige medlemmer af Sydslesvigudvalget, som er den vigtigste medaktør mellem det danske mindretal og det politiske miljø på Christiansborg, deltager naturligvis også. For det er der nemlig tradition for, når mindretallet syd for grænsen denne ene store gang om året trækker i festtøjet.

 

Der er endvidere sluppet et par gode nyskabelser gennem nåleøjet her i 2017. I Egernførde genopliver det lokale SSF-distrikt en historisk optogs-episode med 70 år på bagen, som for lige så mange år siden fik hele landsdelen, den daværende dagspresse, myndighederne og såmænd også landdagen i Kiel helt op i det røde felt. Helt uden at få lov foldede det store Dannebrogsflag sig ud under det traditionelle optog gennem byen og skabte en masse postyr. Det sker næppe i overmorgen, når episoden gentages anno 2017. Et oplagt eksempel på, at den gode, gamle historie ikke er nogen hindring for nytænkning og nyskabelse.

 

Rundt om i hele Sydslesvig har de lokale afdelinger, distrikter og amter under Sydslesvigsk Forening på samme vis taget opfordringen til sig om at tænke i nye og andre baner end de sædvanlige forud for netop dette års årsmøder.

 

Sydslesvigsk Forening opfodrer derfor alle sine medlemmer og naturligvis alle andre om at deltage og bakke op om Årsmøderne 2017.

 

Det findes nemlig ikke noget, der er mere pæredansk, end at være med, tage del i fællesskabet, fællessangen, hyggen og samværet, hvad enten man er til det velkendte, klassiske og traditionelle eller til det nye, spændende og nyskabende.

 

Vi ønsker alle et godt årsmøde.