Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

himmelstrøg, som Sydslesvigsk Forening har en væsentlig andel i. Med den rette vilje, den rette indsats og det berømte lange seje træk skal de kommende måneder bruges på at arbejde videre med en række af de mærkesager og hovedopgaver, som de danske sydslesvigeres kulturelle hovedorganisation har sat i søen og engageret sig gennem det sidste års tid eller to.

Det gælder blandt andet bestræbelserne på at få optaget det dansk-tyske grænseland på Unesco’s officielle liste over immateriel kulturarv. Et projekt, som Sydslesvigsk Forening arbejder ihærdigt for i tæt samarbejde med det tyske mindretal i Sønderjylland og søster-foreningen Bund Deutscher Nordschleswiger (BDN). Den igangværende underskrift-indsamling til fordel for det fælleseuropæiske borgerinitiativ Minority Safepack Initiativ, som kan bane vejen for, at EU-kommissionen for første gang nogensinde sætter de europæiske mindretal på sin dagsorden og eventuelt formulerer nogle fælles grundprincipper for mindretalsbeskyttelse og mindretals-rettigheder over hele Europa, står ligeledes højt på listen over de arbejdsopgaver, som Sydslesvigsk Forening vil prioritere højt. Bestræbelserne på at få indsamlet dén nødvendige million borgerunderskrifter inden marts måned 2018 går ind i slutfasen, lige så snart sommerferien er overstået, og der er endnu lang vej til målet. Men muligheden for virkelig at

sætte en historisk milepæl i den fælleseuropæisk historie – og på de europæiske mindretals vegne - er så stor, at den fortjener fuld opmærksomhed i de kommende måneder. Den samme opmærksomhed gælder bestemt også mindretallets ambition på at give dansksindede sydslesvigere mulighed for at søge dobbelt, dansk statsborgerskab. Forarbejdet er gjort gennem dialog og samtaler med Sydslesvigudvalget, der tidligere på året fremsendte et konkret forslag med en håndfuld tilhørende søge-kriterier for de medlemmer af mindretallet, der måtte have et ønske om at få formaliseret deres tilhørsforhold til Danmark gennem et officielt dansk statsborgerskab.

Dette forslag ligger indtil videre stand-by i ministeriet for flygtninge, indvandrere og integration, men vil så snart, det fremsendes som et decideret lovforslag for Folketinget, naturligvis give anledning til nye drøftelser og debat blandt medlemmerne af Sydslesvigsk Forening og andre aktører indenfor mindretallet. Og endelig venter der på de indre linjer et stort arbejde med at få sammenfattet og sammenskrevet de input, tanker og idéer om foreningsfornyelse, som Sydslesvigsk Forenings menige medlemmer, distrikter og amter blandt andet har drøftet på de respektive generalforsamlinger i årets første halvdel under overskriften Vision og Mission. Og som også blev manifesteret i årsmøde-motto’et Fornyelse Skal Der Til.

Det foreløbige resultat af disse bidrag, tanker, overvejelser og idéer vil blandt andet få plads på dagsorden under Sydslesvigsk Forenings store årlige landsmøde i Husum i november. Der er udsigt til mange store opgaver i de kommende måneder, men bestemt også udsigt til at få sat nogle milepæle. Fortsat god sommer!