Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

Efter en grundig drøftelse af det dansk-tyske projekt med SSF, BDN, FUEN, Tyskland og Danmark som hovedaktører, var hovedstyrelsen enig om, at SSF’s indsats for at skaffe et finansielt grundlag for renoveringen fortsætter som hidtil.

Renoveringsomkostningerne ligger på 2,7 mio. euro – den ene halvdel finansieres fra tysk side, den anden forhåbentlig fra den danske, idet SSF har en ansøgning liggende hos kulturministeren.

SSF’s ledelse noterede sig på hovedstyrelsesmødet, at flere af SSF’s medlemmer beklager, at der ikke har fundet en bredere information sted. Derfor vil ledelsen de kommende måneder tage initiativ til en øget oplysningsindsats om Mindretallenes Hus, der ikke er et isoleret dansk mindretalsprojekt, men et europæisk projekt, der bl.a. på baggrund af erfaringerne i det dansk-tyske grænseland skal bidrage til øget fokus på behovet for en europæisk mindretalspolitik. Det drejer sig om alle nationale mindretals hus, ikke det danske mindretals hus. Derfor er Sydslesvigbevillingen heller ikke i spil.

Visionen er at skabe rammer for en styrket indsats for Europas nationale mindretal. Pakhuset er tænkt som FUEN’s hovedsæde med sekretariat, dokumentations- og informationscenter på 2. sal med mulighed for seminarer og konferencer. Samtidig vil huset med sine mødefaciliteter fungere som et åbent forsamlingssted for alle borgere i Flensborg og omegn.

FUEN bliver lejer og finansierer selvfølgelig egen drift og egne aktiviteter via foreningens tilskud fra bl.a. Forbundsrepublikken på 500.000 euro. SSF’s driftsomkostninger er kun i form af service, vedligehold og afskrivning og ligger på 54.000 euro. Dette beløb vil primært blive dækket gennem driften af Flensborghus og øgede indtægter.

Hovedstyrelsen er sig bevidst, at også nye medlemmer af styrelsen er forpligtet af tidligere trufne beslutninger. Det bør dog sikres, at der finder en kontinuerlig information sted. Og amtsstyrelsernes løbende kommunikation til distrikterne er ligeledes vigtig.