Facebook

DANSK OG TYSK MINDRETAL GLADE FOR LANDDAGENS STØTTE

 

"Det glæder os, at landdagen med så bred en tilslutning støtter vores ansøgning. Mindretalsmodellen i det dansk-tyske grænseland er noget, vi alle kan være stolte over. I dag, på tærsklen af 100-års jubilæet for den dansk-tyske grænse, kan vi konstatere: Det er lykkedes vore forgængere at overvinde en kløft, der i andre dele af Europa og verden forekommer uovervindelig. Det vil vi fremhæve gennem anerkendelse som verdenskulturarv - ikke for at klappe os selv på skulderen, men for at vis andre, at det er muligt," forklarer SSF-formand Jon Hardon-Hansen.

Det tyske mindretals formand, Hinrich Jürgensen, tilføjer: "Vores fredelige og konstruktive samliv er i de seneste mange årtier løbende vokset og tidligere tiders voldelige og uforsonlige konflikter forekommer yngre generationer uvirkelige. Derfor er det også vigtigt at minde om, hvor vi kommer fra, og at forholdene i dag ikke er nogen selvfølge. Anerkendelse som verdenskulturarv vil give os yderligere støtte til at sikre den kulturelle mangfoldighed også for kommende generationer."

Den immaterielle verdenskulturarv supplerer den materielle verdenskulturarv og drejer sig om særlige kulturelle udtryksformer. Således er siden 2014 den frisiske tradition "Biikebrennen" i Tyskland anerkendt som immateriel kulturarv.

SSF-BDN-ansøgningen er det danske mindretals anden ansøgning for anerkendelse af verdenskulturarv. SSF har som ansvarlig for Danevirke Museet sammen med delstatsregeringen og Kreis Schleswig-Flensburg søgt om anerkendelse af vikingebyen Hedeby og voldanlægget Danevirke som verdenskulturarv. UNESCO vil sandsynligvis træffe en afgørelse i løbet af et par måneder.