Facebook

KOMMENTAR: DANEVIRKE ER EN FORPLIGTELSE, DER GØR GLAD

Hvert enkelt af os SSF-medlemmer kan være stolt af, at vores forening og Danevirke Museum har været med til at bære Danevirke frem til den fornemme UNESCO-status. Hvis ikke vi havde været med til at sætte fokus på denne underbelyste del af Danmarks og vores hjemstavns kulturarv, og hvis ikke vores gode kræfter havde støttet projektet med råd og dåd, så var vi måske aldrig kommet så langt.

 

Men selvfølgelig har vi ikke gjort det alene. Uden gode frænder - frem for alle landsmuseernes direktør Claus von Carnap Bornheim, som har dyb indsigt i Sydslesvigs (danske) historie - var vi i hvert fald ikke nået så langt. Vores tyske venner har ydet et uvurderligt bidrag til, at et af Danmarks ypperste nationale symboler, der med rette kan betegnes som Danmarks vugge, nu er kommet under verdenskulturorganisationen UNESCOs paraply.

 

I det hele taget er SSFs engagement omkring Danevirke Museum utænkeligt uden samarbejdet med fagfolk - arkæologer såvel som museumseksperter - både i Danmark og Slesvig-Holsten. Disse venner får vi også brug for, når vi nu langsomt vænner os til tanken om at administrerere en kulturarv på verdensplan. For selvfølgelig må vi nu spørge os selv, hvordan vi under disse nye betingelser lever op til det ansvar, vi har overtaget for formidlingen af Danevirkes historie og betydning.

 

SSFs og de andre partneres mål må nu være, at bevare vores kulturarv rent fysisk, f. eks. ved at sikre den skrøbelige Valdemarsmur, at fremme den arkæologiske forskning omkring Danevirke, at udbygge den arkæologiske park ved museet og at udvikle en endnu bedre præsentation af Danevirke på museet.

 

Især det sidstnævnte er SSFs opgave. For vores tyske naboer har overladt det til os at fortælle voldanlæggets historie, hvilket vidner om meget stor tillid. Vi vil nu i samarbejde med danske og tyske museumseksperter se på, hvad der skal til for at skabe en tidssvarende fortælling om Danevirke, og hvilke rammer der er behov for, så vores museumsgæster får en god oplevelse og indsigt i Danevirkes enorme historiske betydning og Sydslesvigs danske krønike.

 

Så verdenskulturarven har ud over æren også pålagt os en tung forpligtelse, som vi tager alvorlig. SSF vil med stor glæde tage fat på denne udfordring og sammen med vores solide netværk nord og syd for grænsen finde den rette vej til at leve op til dette ansvar.

 

Jens A. Christiansen

SSFs generalsekretær

Læs mere om Danevirke, verdenskulturarvens danske far og Danevirke Museum i den nye udgave af KONTAKT her: syfo.de/fileadmin/syfo/KONTAKT/Kontakt_05.07.2018.pdf

Foto Danevirke: SSF/Tim Riediger