Facebook

MINDRETALLET SKAL BLIVE BEDRE TIL DANSK

En artikelserie i Kristeligt Dagblad har atter sat gang i debatten om sprog og identitet i Sydslesvig. SSF hilser diskussionen velkommen og vil som konsekvens deraf blandt andet gå ind for, at mindretallets organisationer finder frem til en fælles samlende fortælling og en fælles overordnet sprogpolitik.

Helt konkret mener SSF-formand Jon Hardon Hansen og SSF-generalsekretær Jens A. Christiansen, at danskkurserne i Sydslesvig skal bliver mere mangfoldige og professionaliseres yderligere. Desuden skal der evalueres bedre på nye tiltag, der skal knytte forældre i børnehaver og skoler tættere sammen med det organiserede mindretal. Det vil SSFerne nu tale med deres bagland og de andre danske organisationer om.

Læs hele interviewet med de to SSF-ledere i morgen i KONTAKT eller allerede nu her: syfo.de/vis/artikel/mindretallets-identitet-som-helhed-maa-klart-vaere-dansk-med-en-staerk-tilknytning-til-danmark/