Facebook

MINDRETALLET VÆRDSÆTTES I KØBENHAVN

20 medlemmer af mindretallet har i dag mødtes med Folketingets præsidium og 16 folketingsmedlemmer (deriblandt to ministre og medlemmer af Sydslesvigudvalget) på Christianborg i København. Folketingets formand Pia Kjærsgaard fremhævede i sin velkomst, at medlemmerne af det danske mindretal yder en kæmpe indsats for at bevare det danske islæt syd for grænsen. ”For jer er danskhed hjerteblod, ikke en museumsgestand eller en romantisk forestilling om noget, der var engang. Danskheden ligger i jeres dna, som i holder ved lige i respekt for historien. Men i tilfører også danskheden ny ilt og giver den videre til de næste generationer.”

Parlamentsformanden understregede: ”Man skal ikke være sammen med jer ret længe, før man mærker den glade stemning og det stærke engagement, som binder jer sammen,” kom dog samtidig med en løftet pegefinger ind på de interne debatter og konflikter mellem mindretallets organisationer: ”Danskheden i Sydslesvig har gode kår på grund af en enestående dansk-tysk forståelse for mindretallets betydning. Det er op til jer sat forvalte den politiske goodwill – og den økonomiske støtte. Ved årsmøderne i juni kunne jeg ikke dy mig for at komme med en lille opsang. Jeg mente, at de dansksindede er bedst tjent med, at foreningerne samarbejder i stedet for at bekrige hinanden. Fra min position i København ser det ud til, at arbejdet nu er i god gænge. Det glæder mig.”

Efter en frokost med præsidiet, folketingsmedlemmerne og repræsentanter for Grænseforeningen besøgte hele den sydslesvigske delegation på 36 Grænseforeningens hovedkvarter, hvor formand Jens Andresen gjorde rede for foreningens arbejde og dets forberedelse af 100-års jubilæet for folkeafstemningen i 1920, der samtidig er grænseforeningens 100-års fødselsdag. Foreningen, der blev født den 2. november 1920 for at støtte de danske i Sydslesvig og Sønderjylland, overvejer for tiden, hvordan den vil arbejde videre efter jubilæet.

Her til aften er de danske sydslesvigere til gæst hos ”Sønderjydsk Allgemeine”, der er en forening af folketingsmedlemmer fra Sønderjylland. Her fik de også en imponerende præsentation af Grænseforeningens kulturmødeambassadører, en gruppe unge fra det danske og det tyske mindretal samt unge med indvandrerbaggrund, der fortæller skolelelever, lærerstuderende og andre interesserede rundt omkring i Danmark om deres tosprogede baggrund og identitet.