Facebook

SÅ ER DER KUN EN UGE TIL VORES FESTWEEKEND

Har du allerede valgt dit program i årsmødeweekenden?

Som altid er der små ændringer i programmet hen ad vejen. Se den aktuelle version på syfo.de/om-ssf/aarsmoederne-2019