Facebook

FOLKEFEST OG HYLDEST TIL DANNEBROG I EGERNFØRDE

Traditionen tro holdt mindretallet i Egernførde sit eget store udendørsmøde dagen før Rendsborg-Egernførde Amt sammen med Gottorp Amt kalder til stort friluftsmøde i Slesvig om søndagen. Ca. 1300 deltagere var fulgt invitationen.