Facebook

VELLYKKET START PÅ BORNHOLM

Den første dag på Folkemødet. I Sydslesvigteltet blev der fortalt om Danevirke, drøftet Danmarks forhold til Tyskland med Bertel Haarder samt repræsentanter for partiernes ungdomsafdelinger, quizzet om dansk-tyske fordomme og mødt gode venner ved en reception for det danske mindretals mindretals forbindelse i Danmark.

Fotos: SSF & Lars Salomonsen/Flensborg Avis