Facebook

FORNYET BESTYRELSE

Efter valget af Gitte Hougaard-Werner til ny SSF-formand er Kirsten Weiss blevet valgt til ny 1. næstformand. Steen Schröder blev bekræftet som 2. næstformand. Ny 2. bisidder er Jørn Fischer fra Frederiksstad. Han afløser Annette Neumann, der har valgt at stoppe i SSFs øverste ledelse. Femte medlem af forretningsudvalget er 1. bisidder Kirsten Futtrup, der ikke stod til valg i år. Suppleanterne er atter Lars Nielsen og Henry Bohm.

Forretningsudvalget står sammen med generalsekretæren for SSFs daglige ledelse. Desuden repræsenterer det foreningen i Danmark og Tyskland samt indenfor mindretallet.