Facebook

SSF STARTER GRUPPEN "SYDSLESVIGERE WORLDWIDE"

Fællesskab gør stærk - også på afstand.

Det gælder ikke kun i Corona-tider. Det sydslesvigske fællesskab gør stærk og er stærkt - uafhængigt af, hvor vi befinder os i livet og i verden.

Derfor har SSF i weekenden startet en ny gruppe på Facebook. Den hedder "Sydslesvigere Worldwide", og den er startet med formålet at holde kontakten til Sydslesvigere, der er draget ud i verden.

Vi vil hjælpe til med, at sydslesvigere kan holde kontakt til hinanden - og til os hjemme i Sydslesvig.

Fællesskab gør stærk - også når man ikke lige bor hjemme i Sydslesvig.