Facebook

DET DANSKE OG DET TYSKE MINDRETAL APPELLERER TIL REGERINGEN OM IKKE AT GLEMME GRÆNSELANDETS OG MINDRETALLENES TARV

I en fælles presseerklæring giver SSF, SSW, BDN og SP udtryk for bekymringen for, at den danske regering overser grænselandets behov.