Facebook

ANALYSE AF MINDRETALLETS STRUKTUR OFFENTLIGGJORT

 

Du kan læse den her:

syfo.de/fileadmin/user_upload/om-ssf/dokumenter/Diverse/Effektiviserings-_og_strukturmuligheder.pdf

 

Efter strukturdebatten igen blussede op i 2019 henholdsvis 2018 besluttede Det Sydslesvigske Samråd, at forvaltningscheferne skulle foretage en omfattende analyse af strukturen i Sydslesvig.

Analysearbejdet er afsluttet, og der skal nu udarbejdes en model til, hvordan organisationerne hver for sig kan arbejde videre med rapporten.

Gitte Hougaard-Werner, SSFs formand:

- Det er en fremragende rapport. Men det nytter ikke noget, hvis den alligevel lander i skuffen – om end øverst. Nu er det op til os at tage arbejdshandskerne på. Vi tager rapporten op ved næste møde i hovedstyrelsen.