Facebook

ARBEJDER FOR FÆLLESSKAB, SPORG OG KULTUR

“Kun få kulturforeninger har holdt fanen så højt og i så mange år som SSF – Sydslesvigsk Forening.

I udgør en hjørnesten i den kulturkamp, der blev så vigtig efter grænsedragningen i 1920.

I har arbejdet for fællesskab, sprog og kultur såvel i de store byer, Flensborg, Slesvig og Husum, som i den mindste lokalforening og det yderste forsamlingshus.”

Christian Juhl, formand for Sydslesvigudvalget