Facebook

STORT TAK

»Der er mange, der har medvirket til at sætte projektet i gang. Uden A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal og Augustinus Fonden havde projektet ikke været muligt. Men også Folketinget og delstaten har en enorm betydning. Deres bidrag er med til at sikre driften, og samarbejdet hen over grænsen er særlig i jubilæumsåret af symbolsk karakter. Vi vil dog også benytte lejligheden til at takke de mange andre samarbejdspartnere, der er med til at realisere projektet - og her er det på sin plads at fremhæve SSW. Samarbejdet med mindretalspartiets landdagsgruppe har været fremragende. Tak til alle, der har medvirket - også dem, der ikke er blevet nævnt her«.