Facebook

ARBEJDET TAGES OP

Viggo Jacobsen, der senere blev genvalgt som formand, fortalte i sin beretning om nye ideer og tiltag, som bystyrelsen arbejder på. Både formanden og deltagere ved generalforsamlingen var enige om, at de ser meget frem til aktiviteter og arrangementer med fysisk fremmøde. Det digitale skal kun betragtes som værktøj i nødstilfælde.

Foruden formanden blev der også valgt 2 bisiddere, suppleanter, revisorer, en delegeret til hovedstyrelsen samt suppleanter hertil.

Tillykke med valget.