Facebook

TILYKKE KRONPRINSESSE MARY

For os danske syd for grænsen er det tætte bånd til Kongehuset en stor berigelse, der motiverer os i vores virke i Sydslesvig.

Med taknemlighed tænker vi tilbage på Kronprinseparrets besøg i Flensborg i maj 2009. Det var en stor oplevelse for såvel børn, unge som voksne at vise og berette om det danske mindretals daglige pædagogiske og kulturelle arbejde.

Som gave har mindretallet sendt Kronprinsessen bogen “Et mindretals ansigter”, der har til formål at give et billede af, hvem vi er, og hvorfor vi vælger livet i det danske mindretal.

Vi ønsker Kronprinsessen en god og glædesbringende fødselsdag.