Facebook

FULDT HUS I FLENSBORG

 

- Jeg er fortrøstningsfuld og optimistisk, at mødeaktiviteten igen stiger i 2022 – det er I her i aften jo et godt eksempel på, sagde Kay von Eitzen, da han gennemgik statistikkerne om antallet af medlemmer og mødeaktivitet.

På grund af flere Corona-nedlukninger var der i 2020 og 2021 kun 47 henholdsvis 52 møder og arrangementer med omkring 1000 deltagere. I 2019 var det omkring 170 møder og arrangementer med omkring 7000 deltagere. Men arrangementer som Løveløbet viser, at der igen er interesse for at mødes.

Amtets rolle

Formand Viggo Jacobsen kom i sin beretning blandt andet ind på en række vigtige spørgsmål i forbindelse med det frivillige arbejde i Flensborg By. De handlede for eksempel om den interne struktur. Spørgsmålet om, hvilken rolle amtet spiller i forhold til distrikterne, har ført til dialogmøder med repræsentanter fra distrikterne. De skal føre til håndfaste aktiviteter.

- Det handler om at afstemme vores forventninger til hinanden, fastslog Viggo Jacobsen.

Samtidig appellerede han til, at man ikke skal være for fastlåst i rutinerne.

- Måske skal vi for eksempel tænke generalforsamlinger på en ny måde, måske er vi for hurtige til at sige ja til hr og fru genvalg, var nogle af spørgsmålene, han stillede forsamlingen.

Årsmøderne

Formanden kom også med en opfordring til de delegerede. Han ønskede sig, at de bakker op om optoget til det store friluftsmøde i Flensborg om søndagen. For Viggo Jacobsen handler det om at vise, at det danske mindretal hører ind i landskabet, og det handler om fest og fællesskab.

- Men spørgsmålet er, hvor smertegrænsen går. Når der bliver for tyndt i optoget, vil det måske have den modsatte effekt, end vi ønsker. Lad os dog bakke op om optoget, og hvis man kan løbe til Løveløbet, kan man vel også gå til årsmøderne, lød det fra byformanden.

Foruden beretninger, regnskab og valghandlinger, stod der også hilsner på programmet. Lilli Marie Rachenpöhler overrakte en hilsen fra SSWU. Hun er kandidat til landdagsvalget, og hun opfordrede alle til at gå til stemmeurnerne den 8. maj.