Facebook

NYT GRUNDKURSUS FOR SSF-MEDLEMMER

Den historiske baggrund, mindretallets hverdag, fællesskabet, mulighederne, strukturen og de gensidige forventninger kommer til at stå i fokus, når SSF i løbet af efteråret afprøver et nyt grundkursus om det danske mindretal i Sydslesvig.

Formålet med det nye kursus er at give nye SSF-medlemmer og andre, der kunne få glæde af det, et vidensfundament, så de får mest muligt ud af det aktive valg, de har truffet. Nemlig at tilslutte sig det danske mindretal i Sydslesvig. Grundkurset giver den nødvendige indsigt, så nye medlemmer nemmere kan få glæde af fællesskabets bredde.

Samtidig giver grundkurset deltagerne en positiv oplevelse sammen med ligesindede, så de via kurset opbygger et eget netværk inden for mindretallet - også uden for deres distrikter. Netop den del kan være svær for nye medlemmer, og kan derfor være en hæmsko for at deltage ved arrangementer på amts- og landsplan.

På sigt vil SSF tilbyde grundkurser i alle amter, men i første omgang starter Sydslesvigsk Pressetjeneste, der har udarbejdet materialet, med et kursus i løbet af november i Flensborg Amt.

Deltagerne findes ved hjælp af distrikterne og amterne. Kurset foregår som dagskursus eller som aftenkursus, og sproget vil være dansk med tysk oversættelse. Målgruppen er SSF-medlemmer, men skulle andre organisationer og foreninger ønske at sende medlemmer, er de også velkomne. Nærmere aftales med Sydslesvigsk Pressetjeneste.