Facebook

Sydslesvigsk Forening søger snarest muligt en

Kontorassistent m/k

til vores bogholderi på Dansk Generalsekretariat med 30 timer ugentlig

Som medarbejder i bogholderiet vil dine arbejdsopgaver primært være at varetage bogføringsmæssige opgaver, arbejde med SSFs bogføringssystem Navision Business, kontering, bogføring og alment kontorarbejde.

 

Vi forventer,

• at du både kan tale og skrive dansk og tysk

• at du har en almen kontoruddannelse

• at du har erfaring med MS-Word og MS-Excel

• at du gerne vil arbejde med et moderne bogføringssystem

• at du har erfaring med kontering

• at du har erfaring på ejendomsområdet (varmeafregninger)

 

Vi tilbyder

• mulighed for uddannelse i Navision Business

• lønindgruppering iflg. SSFs husaftale

 

Ansøgning vedlagt relevante bilag sendes til:

Sydslesvigsk Forening, att. Bogholder Jens-Søren Jess,

Nørregade 76, 24939 Flensborg, email jsj@syfo.de

 

Ansøgningsfrist er fredag den 3. februar 2022

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til bogholder Jens-Søren Jess, tlf. 0461-14408 114.