Facebook

FRILUFTSMØDET I SLESVIG - 25. MAJ

 

Kl. 13:15: Koncert ved de deltagende orkestre, Hiort Lorenzen-Skolen

Kl. 13:45: Optoget starter ved Hiort Lorenzen-Skolen

Kl. 14:25: Flaghejsning og mødet åbnes

Mødeleder og velkomst ved SSF-amtsformand Franz Dittrich, Gottorp amt. Taler ved fhv. minister, næstformand for Venstre, Kristian Jensen (MF), Borgmester Dr. Arthur Christiansen og ungdomstaler Rasmus Vienhus.

Der er underholdning med Stomp & Performance ved gruppen "HeartBeat" og koncert med "Babylove & the van Dangos". Desuden spiller FDF Grenaa Brass Band, FDF Grindsted orkester og FDF Vejle 1 orkester.

Arrangør: Distrikt Gottorp amt