Facebook

folkBaltica-FESTIVAL I DET DANSK-TYSKE GRÆNSELAND MED NYT BAGLAND

Med grundlæggelsen af foreningen folkBaltica e.V. (eingetragener Verein) som afløser for den hedengangne folkBaltica GmbH (kapitalselskab) torsdag den 13. november i Flensborg og optagelsen i foreningsregistret i Flensborg mandag den 17. november samt ved at sikre sig den nødvendige kapital fra medlemmernes side er folkBaltica-festivalen 2015 reddet. Den får temaet "Nordsø-Østersø".

 

Vinterkoncerterne finder ikke sted i 2015, men klapstolskoncerterne i januar/februar gennemføres - ved siden af den regulære festival senere på året. Det oplyste foreningens formand Torge Korff fra Flensborg by og festivalens kunstneriske leder Harald Haugaard på et pressemøde på Flensborghus den 13. november.

 

De ni medlemmer, foreningen har ved grundlæggelsen, er ikke enkelt-medlemmer men "professionelle medlemmer" som foreninger, kommuner og institutioner, hvilket sikrer professionalitet hele vejen igennem. Og derved sikrer man også det nødvendige bagland. Ansættelsen af en forretningsfører sker hen ad vejen.

 

De ni medlemmer er Stadt Flensborg, Sønderborg kommune, Landesarbeitsgemeinschaft Folk, Kulturstiftung Schleswig-Flensburg, Dansk Rock Samråd (ROSA), Flensburger Folkverein, Speicher Husum og last but not least Sydslesvigsk Forening og Bund Deutscher Nordschleswiger. Og der er plads til flere! Tønder kommune f. eks. overvejer medlemskab.

 

Gennem etableringen af en juridisk forening blev der åbnet op for også danske medlemmer, hvilket konstruktionen GmbH ikke uden videre tillod. Fordel ved forenings-konstruktionen er endvidere, at der ikke er iblandet kapital-forventninger. Medlemmerne bidrager med de midler, de kan og vil stille til rådighed - og ikke mere.

 

Billedet viser nogle af medlems-repræsentanterne i den nye folkBaltica e.V.: f.v. Boris Erben (SSF), Uffe Iwersen (BDN), Bernd Künzer (LAG Folk), Helle Barsøe (Sønderborg kommune), Torge Korff (Flensborg by) og Harald Haugaard (kunstnerisk leder).