Facebook

Lørdag den 24. januar kl. 14:30-18:30 indbyder Det sydslesvigske Samråd til en konference for alle interesserede på Jaruplund Højskole. Der lægges op til en bred debat om emner som et SydslesvigTing, en Sydslesvig-ombudsmand og den af SdU fremlagte samarbejdsmodel "Region Sydslesvig".