Facebook

KOMMENTAR: GRÆKENLAND BØR TAGE SIG SAMMEN

 

I centrum for kongressen er mindretallenes rolle i Grækenland, hvor staten ikke anerkender nationale mindretal, men også mindretallenes forhold i EU, der helt og holdent overlader mindretalspolitikken til medlemsstaterne. Den græske stat anerkender kun tyrkerne i Vestthrakien som muslimsk mindretal.

Kongressen er ud over dens samlende funktion for over 90 nationale mindretal med deres mange millioner medlemmer i Europa en vigtig platform for mindretalspolitisk meningsudveksling med det politiske rum og medierne. I fokus er situationen i Ukraine og mindretallene dér, den aktuelle udvikling i Makedonien - samt de nationale mindretals generelle situation. Den politiske medinddragelse (participation) af mindretal og konkrete tiltag til forbedring af mindretalsbeskyttelsen og sikringen af den sproglige mangfoldighed i Europa bliver ligeledes genstand for debat mellem mindretal og flertal samt mellem mindretallene indbyrdes. Til de formål ventes vedtaget en række resolutioner.

Kongressen finder sted i et relativt uroligt område i det nordøstligste Grækenland, men myndighederne har garanteret deltagernes sikkerhed, selv om der for nogle år siden blev anbragt et afhugget blodigt grisehoved foran tyrkernes moske, som siden var udsat for et bombeattentat.

En højreorienteret parlamentariker i Agthen er gået så langt som at ville forbyde kongressen, dog uden videre politisk resonans.

Man kan ikke sige andet: Grækenland bør i mere end én forstand tage sig sammen.

Blandt dem, der har søgt om medlemskab af FUEF, er "Nationaliteternes Forsamling" i Ukraine, tagorganisation for ikke færre end 50 mindretal og etniske grupper i Ukraine. Det tegner til at blive en særdeles vigtig kongres, der fra sydslesvigsk hold følges af repræsentanter for SSF, SdU, Friisk Foriining og skoleforeningen.

SYDSLESVIGSK FORENING