Facebook

DR-UDSTILLING I FLENSBORG: 50 ÅRs BØRNE-TV

I perioden 26. maj - 21. juni vises en stor udstilling fra DR "Nøj det' for børn" på Flensborg Bibliotek. Udstillingen genspejler historien om DRs produktion af børne-tv.

 

Sydslesvig har, som det første sted uden for København, fået muligheden for at vise en enestående udstilling produceret af Danmarks Radio. Udstillingen præsenterer 50 års børne-tv - lige fra Ingrid og Lillebror, over Kaj og Andrea til den populære Hr. Skæg, som alle børn i Danmark kender.

 

Gennem flotte rekvisitter, ord, lyd og billeder får børn, forældre og bedsteforældre et unikt kik ind i et skattekammer, der er en del af vores fælles danske kulturarv.

 

Udover selve udstillingen er der arrangeret en række tilbud og workshops til de sydslesvigske børn:

Børnehavebørn inviteres på udstillingsbesøg, hvor de oplever de kendte børne-tv-figurer gennem sang, leg og historiefortælling.

Otte workshops over 13 dage giver ca. 300 sydslesvigske skole- og fritidshjemselever en oplevelse med produktion af underholdning til andre børn.

 

Biblioteket har allieret sig med professionelle undervisere i fortælling og animation, i film- og tv-mediet samt i produktion af (stang)dukker. Gennem workshoppene oplever eleverne en proces, hvor de bearbejder, samarbejder, producerer og præsenterer en produkt - f.eks. en kortfilm, en animationsfilm, kamishibai (japansk billedteater) eller børne-tv. Eleverne opnår derved både en ny viden, men også kreative og digitale kompetencer.

 

Udstillingsprojektet finder sted i ugerne op til de danske årsmøder i Sydslesvig og eleverne opfordres til at reflektere over årsmødernes motto ”Find Sydslesvig” i workshoppene. Resultatet kan blive vist for andre børn, for forældre og bedsteforældre og evt. på årsmøderne.

 

Bag udstillingsprojektet står Center for Undersvingsmidler og Dansk Centralbibliotek med Gabriele Fischer-Kosmol og Anni Søndergaard som tovholdere. Projektet støttes af en række sydslesvigske organisationer, der udtrykker glæde over at kunne bidrage både til at formidle fælles dansk kulturarv og til elevers kendskab til produktion af digital og analog underholdning for børn - alt sammen kombineret med de danske årsmøder i Sydslesvig 2015.

 

Udstillingen åbnes tirsdag den 26. maj kl. 13.30 af biblioteksbestyrelsens næstformand Bjarne Truelsen, og overborgmester Simon Faber spiller kendte sange fra børne-tv til åbningen. Alle er velkomne.

 

Udstillingen, der holder åbent mandag-fredag kl. 9-19, lørdag kl. 9-14, er arrangeret af Centralen for Undervisningsmidler og Dansk Centralbiobliotek.