Facebook

50 ÅRS KONTAKTUDVALGSMØDE

 

Mødet i går var et ganske almindeligt arbejdsmøde, hvor det danske mindretals aktuelle situation blev ridset op af SSW-formand Flemming Meyer, og hvor der af SSF blev gjort rede for projektet Mindretallenes Hus i Flensborg, efterfulgt af en reception ved forbundsdagspræsident Dr. Norbert Lammers med tale ved bl.a. Danmarks ambassadør Per Poulsen-Hansen.

Den tyske side i Kontaktudvalget består af repræsentanter for indenrigsministeriet (minister og mindretalskommitteret) samt forbundsdagsmedlemmer fra Slesvig-Holsten; det danske mindretal er repræsenteret gennem SSW og SSF.