Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

SSW, der organiserer buskørsel til og fra Kiel den dag (se www.syfo.de), informerer ligesom de andre fraktioner i landdagen på 3. sal i landdagen. Sinti & roma foretrækker at informere på et udendørs areal ud mod vandet. De andre mindretals organisationer hhv. institutioner - heriblandt Sydslesvigsk Forening - og sproggrupper er samlet med udstillinger, aktiviteter og dialog-villige repræsentanter i lokale 139 på 1. salen.

Der er meget at se på den dag i og omkring landdagen. Der er musik, mad og drikke, underholdning, alskens aktiviteter og masser af information. Besøgende kan se huset, smalltalke med politikere og embedsværk, følge med i - respektive opdage - et under alle omstændigheder ikke repræsentativt og måske helt og aldeles ukendt udsnit af det slesvig-holstenske univers inkl. de nationale mindretal. Med andre ord er der her mulighed for at blive klogere på delstatens mangfoldighed - og det på en aldeles afslappet og underholdende måde.

I SSF glæder vi os over at være med til at kommunikere mindretallets budskab ud til nogle flere: Selv i landdagen må man desværre konstatere, at for mange ved for lidt om det danske mindretal.

SYDSLESVIGSK FORENING