Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

12. oktober en stor fælleskoncert for danske skolebørn på Søndertorv i Flensborg, som også en række turister fra Danmark bakkede op om. Allerede i weekenden 10./11. oktober koncerter med danske bands i Slesvig og Flensborg. 14. oktober fællessang på alderdomshjemmet i Flensborg. 15. oktober - på selve Spil Dansk-dagen i Sydslesvig - synger 130 vestkyst-skolebørn i centrum af Bredsted, bliver der musikforedrag for seniorer på Husumhus, koncert på biblioteket i Flensborg og five o´clocksang i Harreslev, en hjemmekoncert for tilmeldte på generalkonsuatet og et dansekursus med professionelle i Bydelsdorf. Den 16. oktober er der koncert i Askfelt og i flensborgske Volksbad.

En af vore skoler vandt en skolekoncert, en børnehave en børnehavekoncert; og en ny sang fik Sydslesvig også spenderet som anerkendelse for særlig Spil Dansk-satsning. Den vil i øvrigt blive sunget ved SSFs landsmøde den 14. november.

Man kan ikke andet end lykønske os med vor ihærdige og engagerede sydslesvigske Spil Dansk-styregruppe - sammensat af repræsentanter for SdU, SSF, Aktivitetshuset, Centralbiblioteket og Skoleforeningen - der får stablet et i den grad flot program på benene - og det hvert år igen.

Flot skuldret.

SYDSLESVIGSK FORENING

 

Detaljeret program: www.syfo.de/spildansk