Facebook

LOV OM INDFØDSRETSPRØVEN AF 2015

 

Dog påpeger SSF, at denne undtagelse ikke kun bør gælde personer født i Sydslesvig, men ligeledes personer, der er opvokset i Sydslesvig, men ellers opfylder de samme kriterier. På den måde kan der tages hensyn til de sydslesvigere, der tilfældigvis er født uden for det geografiske Sydslesvig.