Facebook

SYDSLESVIGSKE UNGE EFTERLYSES TIL KREATIVT MØDE MED HØJSKOLEELEVER

I uge 18 - det vil sige fra den 29. april til den 3. maj - får Sønderjylland og Sydslesvig besøg af omkring 60 unge fra Vrå Højskole i Nordjylland. Højskolen er en almendannende højskole med vægt på kreative fag, og sidste gang højskolen var på besøg i Sydslesvig, arbejdede de blandt andet med print på kloakdæksler i Flensborg. Dengang besøgte de også Aktivitetshuset, og skolen ønsker at uddybe mødet med det danske mindretal ved deres kommende besøg.

Derfor kunne Lene Schøning Bruun, der er lærer på Vrå Højskole, godt tænke sig at komme i kontakt med sydslesvigske unge i alderen 18 til 25 år. Hun kunne nemlig sammen med eleverne tænke sig at gå sammen om nogle aktiviteter.

- Fortællingen om det danske mindretal er helt fantastisk og det var inspirerende at møde Aktivitetshuset sidste gang vi var her. Vi kunne godt tænke os at vide mere om blandt andet, hvordan det er at være ung i mindretallet, forklarer Lene.

Hvordan samarbejdet i sidste ende kommer til at se ud, er endnu ikke fastlagt.

- Vi kunne bare godt tænke os at komme i kontakt med nogle unge, der har lyst til at lege med os. Fastlæggelsen af et endeligt program kunne vi gøre sammen, lyder det fra Lene.

Hun peger på forskellige muligheder. Man kunne spise noget sammen, lave kreative projekter, tage til koncert eller se en udstilling sammen. Det kunne også tænkes, at eleverne og unge fra Sydslesvig får undervisning omkring et specifikt emne eller lignende, men indtil nu er alt åbent.

- Vi kunne bare godt tænke os at lege lidt, slutter Lene af med at sige.

Kontakt via Akti

Kontakten mellem de sydslesvigske unge i alderen 18 til 25 år og højskolen foregår via Sarah Keppler fra Aktivitetshuset. Det nemmeste er, at skrive en mail direkte til hende på

sarah@sdu.de