Facebook

TORSDAGSKOMMENTAR

 

Det var en ordning, som SSF er indgået efter ønske fra Slesvig by, der er forpligtet til at stille spillested til rådighed for teatret, også efter at byens eget faldefærdige teater måtte pilles ned.

SSF var, inden omtalte køb var aktuelt, kommet Slesvig by i møde med et aftaleudkast om et nyt flerårigt samarbejde om landsteatret på Slesvighus, men det fandt ikke tilslutning hos partierne i Slesvig byråd; ikke mindst også fordi aftalen - rimeligt nok, synes vi - indebar et byggetilskud på 1,2 mill. euro til istandsættelsen af 1. og 2. sal på Slesvighus.

Slesvig byråd vælger forståeligt nok at investere i eget hus.

Det er en principel beslutning, som SSF selvsagt respekterer.

SSF tager Slesvig byråds enighed til efterretning og ser frem til at kunne benytte sig af salen på Slesvighus fuldt ud fra juli 2017, når den nuværende samarbejdsaftale udløber. Det medfører, at SSF og de andre danske foreninger i Slesvig allerede fra næste år vil begynde at planlægge flere kulturelle arrangementer og aktiviteter i salen fra juli 2017.

Vigtigt er, at SSF - og det var en del af foreningens strategiske mål - har fået en endelig afklaring omkring landsteatrets fremtidige brug af Slesvighus inden årsskiftet og derved er fri for at være involveret i et kommunalpolitisk 'frem og tilbage' på teaterområdet.

Nu er der skabt klarhed, og SSF har planlægningssikkerhed.

Det er væsentligt at fremhæve, at det ikke var SSF, der i sin tid bankede på byporten til vikingebyen Slesvig - men omvendt.

Når det er sagt, skal der lyde en tak til Slesvig bys forvaltning for et godt og tillidsfuldt samarbejde, der under hele forløbet havde et fælles sigte, nemlig at sikre et dynamisk teater- og kulturliv i Slesvig by.