Facebook

SYDSLESVIGLOV REVIDERES

 

Konkret foreslås i revideringen af Sydslesvigloven, at bygge og anlæg ændres fra lån til tilskud - og sikres i forhold til tysk lovgivning. Sydslesvigudvalget påtænkes udvidet fra fem til syv medlemmer, udpeget af Folketinget. Forslået blev endvidere, at Sydslesvigudvalget hvert 2. år afleverer en beretning til børne- og uddannelsesudvalget, som så vurderer, om den bør drøftes i Folketings-salen eller på et Samråds-møde. Alt ud fra devisen: en åben debat fremmer synligheden af det danske mindretal.